Tin tức sự kiện

  • TIẾNG ANH GIAO TIẾP NHA TRANG CHỦ ĐỀ NHÀ HÀNG

    Từ vựng tiếng Anh liên quan tới chủ đề nhà hàng     bar [bɑ:] : quầy rượu chef [∫ef] : bếp trưởng booking [bukiη] hoặc reservation [,rezə’vei∫n] : đặt bàn breakfast [‘brekfəst] : bữa sáng dinner [‘dinə] :bữa tối lunch [lʌnt∫] : bữa trưa menu [‘menju:] : thực đơn…

Ý kiến phụ huynh

    Video